+421 904 933 553
+421 948 846 555

 

Výfukový systém

Výfukový systém

Odvádza výfukové plyny z motora vznikajúce jeho spaľovaním. Predstavuje systém potrubí, ktoré vedú z priestoru spaľovacieho motora, má zabudovaný tlmič znižujúci hlučnosť a katalyzátor, redukujúci obsah nebezpečných látok vo výfukových plynoch. Rúrový systém výfuku môže tvoriť jedno alebo viac potrubí, ktorých upravená koncovka upravuje akustický prejav vozidla. Jeho úlohou je zníženie hluku tvoreného spaľovaním v motore. Je navrhnutý pre každý motor zvlášť, aby bol zachovaný správny spätný tlak vnútri motora, čím je zaručené správne plnenie a vyprázdnenie spaľovacieho priestoru. Vďaka tomu má výfuk veľký vplyv na využitie maximálneho výkonu pri čo najmenšej spotrebe.

Poruchy vo výfukovom systéme

  • prekročené emisné limity motora určené výrobcom
  • niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pasažierov
  • vznik nadmerného hluku
  • poškodenie v dôsledku korózie či deformácie
  • nedostatočné upevnenie
  • ak systém palubnej diagnostiky OBD identifikoval poruchu emisných komponentov

Porucha tlmiča

Jedným z dôvodov na návštevu servisu čo sa výfukového systému týka  je zlyhanie tlmiča výfuku – predĺžené vystavenie výfukovým plynom vysokej teploty. Skôr alebo neskôr kovové puzdro prvku vyhorí, čo je sprevádzané rachotom pod spodkom vozidla. Životnosť tlmiča výfuku je vysoko závislá od materiálu, z ktorého je vyrobený.

Poruchy sú odstránené dvoma spôsobmi: výmena tlmiča výfuku a oprava zváraním. V každom prípade musíte navštíviť autoservis, kde vám po diagnostike pomôže sprievodca urobiť správne rozhodnutie. Ak je otvor fistuly malý, skúsený špecialista ho uvarí priamo na stroji. Druhou možnosťou je použiť náplasť z kovu, pre ktorú musíte odstrániť tlmič výfuku. Prvok s vyhorenými vnútornými časťami nemožno opraviť, iba vymeniť.

Diely výfukového systému

Výfukové zvody sú úvodom tejto sústavy – odvádzajú výfukové plyny od hlavy motora po prvej výfukový tlmič, alebo katalyzátor. Výfukové zvody sú tvorené väčšinou jednou, alebo dvoma rúrami. V prípade vozidla s katalyzátorom by mali byť tieto zvody vždy z nehrdzavejúcej ocele.

Pružné členy, pletence slúžia na odstránenie vibrácii spôsobujúce chod motora.

Katalyzátor je veľmi jemné sito malých komôrok potiahnutých vrstvou vzácnych kovov (platina, paládium, ródium atď.). Vďaka chemickej reakcii znižuje obsah kysličníka uhoľnatého a uhľovodíkov vo výfukových plynoch. Vedľajším produktom tejto reakcie je voda, ktorá kondenzuje vo výfukovej sústave.

Tlmič výfuku je tvorený niekoľkými komorami, cez ktoré sú pomocou dierovaných trubiek vedené výfukové plyny tak, aby došlo k zníženiu ich rýchlosti a tým aj zníženie rezonancií.

Výfukové rúry spájajú jednotlivé tlmiče výfukov, koncová rúrka potom odvádza výfukové plyny mimo auto.

Výfuk a jeho opotrebenie

Výfuk je jedným z najviac namáhaných súčastí automobilu. Vďaka výraznému striedaniu teplôt, pôsobením kyslej vody vzniknutej kondenzáciou výfukových plynov, podlieha celé výfukové potrubie extrémnej korózii. Z vonkajšej strany na výfuk pôsobí voda, nečistoty na cestách (kamene a iné predmety). Ďalším faktorom, ktorý na výfuk pôsobí, sú vibrácie, ktoré namáhajú ohyby a predovšetkým spoje.

Comments are closed.