+421 904 933 553
+421 948 846 555

 

Brzdový systém

Brzdový systém

Nazývaný aj brzdová sústava, je mechanizmus, ktorý je určený na znižovanie rýchlosti vozidla, ale takisto aj na znemožnenie nechceného samovoľného pohybu zaparkovaného, alebo odstaveného auta. Je jednou z najdôležitejších súčastí automobilu z hľadiska aktívnej bezpečnosti. Brzdové sústavy pracujú na princípe zväčšovania odporu trenia. Pri brzdení vozidla sa znižuje pohybová energia, ktorá sa mení na teplo.

Brzdové platničky

Chránia kotúče pred priamym kontaktom s kovovou podložkou, čím sa zabraňuje rýchlemu opotrebovaniu a častému nahrádzaniu kotúčov. Veľmi dôležité je skontrolovať kvalitu a vhodnosť materiálu, pretože platničky z tvrdších brzdových materiálov môžu spôsobiť rýchlejšie opotrebenie brzdových kotúčov alebo bubnov.

Brzdové obloženie

Je dôležitou súčasťou brzdového systému. Chráni kotúče pred priamym kontaktom s kovovou podložkou, čím sa zabraňuje rýchlemu opotrebovaniu a častému nahrádzaniu kotúčov. Veľmi dôležité je skontrolovať kvalitu a vhodnosť materiálu, pretože platničky z tvrdších brzdových materiálov môžu spôsobiť rýchlejšie opotrebenie brzdových kotúčov alebo bubnov.

Brzdová kvapalina

Známa tiež ako hydraulická kvapalina. Zodpovedá za pohyb rôznych komponentov brzdového systému vozidla. Kvapalina pracuje pri vysokých teplotách a vysokom tlaku a bez nej by sa osobné alebo nákladné vozidlo nemohlo zastaviť, keď stlačíte brzdový pedál vo vnútri vozidla.

Včasná výmena

K výmene jednotlivých častí by ste mali pristúpiť vtedy, ak nitové obloženie dosiahne minimálnu hrúbku 1,5 mm. Pravidelne by sa mali kontrolovať prachové manžety a tesnenia, aby z bŕzd neunikala kvapalina. V prípade poškodenia treba vymeniť bubon.

Pri novších autách sa zväčša používajú kotúčové brzdy. Tieto brzdy pracujú na princípe brzdových doštičiek umiestnených na stranách rotujúceho brzdového kotúča. Je potrebná ich pravidelná kontrola, a to nielen minimálnej hrúbky 2 alebo 3 mm, ale aj toho, či sa správne pohybujú alebo či nie sú prehnuté, prípadne inak poškodené. Kontrolovať treba aj brzdové doštičky, ktoré sú na vnútornej strane brzdového kotúča, pretože často krát sú viac opotrebované ako tie, ktoré vidíme voľným okom.

Kontrola doštičiek by mala byť minimálne každých 10 000 kilometrov. Mnohé autá už dnes opotrebenie brzdových doštičiek signalizujú známou žltou ikonkou na prístrojovej doske. Okrem toho sa musia kontrolovať aj samotné brzdové kotúče. Ich životnosť je dlhšia ako životnosť doštičiek. Rovnako musia spĺňať predpísanú hrúbku, ktorú udáva výrobca kotúča, resp. samotného auta.

Rozdelenie brzdových systémov podľa účelu použitia:

Prevádzková brzda – slúži na spomalenie, poprípade zastavenie vozidla a vodič musí mať možnosť plynule regulovať jej účinok.

Núdzová brzda – umožňuje spomaliť, poprípade zastaviť vozidlo v prípade zlyhania prevádzkového brzdového systému. Núdzová brzdová sústava býva zvyčajne neporušený okruh dvojokruhového brzdového systému.

Parkovacia brzda – slúži na zaistenie stojaceho vozidla proti pohybu, (parkovacia/ručná brzda).

Pomocná brzda – známa ako motorová brzda. Zväčša sa využíva iba pri nákladných vozidlách.

Navštívte ihneď autoservis ak:

  • vozidlo je pri brzdení nestabilné, vyskytujú sa vibrácie volantu či vychýlenie zo smeru
  • samotné brzdenie je hlučné, trhané a prudké
  • brzdná dráha je dlhšia ako obvykle
  • sú citeľné vibrácie v brzdovom pedáli po jeho zošliapnutí
  • zošliapnutie pedálu je príliš tvrdé, elastické, mäkké, dlhšie ako zvyčajne
  • je veľké oneskorenie brzdového účinku na zošliapnutie pedálu
  • cítite zápach brzdy počas jazdy

Medzi základné úlohy údržby vášho vozidla, ktoré nemôžete ignorovať je servis bŕzd. Pre tých menej všímavých alebo zábudlivých dáva už samotné vozidlo signály, že nie je niečo v poriadku. Zvyčajne sú to zvuky alebo svietiace kontrolky, ktoré signalizujú, že je čas, aby vozidlo prešlo profesionálnou kontrolou. Brzdy automobilu by mali prejsť rukami odborníkov približne každých 6 mesiacov alebo po každých 10 000 najazdených kilometroch, aby bol zabezpečený ich správny výkon.

Comments are closed.