+421 904 933 553
+421 948 846 555

 

VOZIDLÁ V ZÁRUKE

Oprava nových vozidiel, alebo vozidiel v záruke.

 

Čo znamená  servis a oprava  vozidiel v záruke,  alebo termín „Bloková výnimka“?

Vodič už nemusí jazdiť so svojim autom v záruke do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis.

Vodič si môže zabezpečiť servis  bez straty záruky svoje auto, v akejkoľvek autoopravovni, ktorá je odborne pripravená a použije originálne prvovýrobné, alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely.

Výhodou je výrazne nižšia cena ako pri oprave v značkovom servise.

 

Autoservis  VR GROUP  s.r.o. vykonáva servisné prehliadky a ostatné servisné úkonypotrebné pre bežnú údržbu automobilov vrátane nových vozidiel v záruke, v zmysleNariadenia Európskej komisie č. 1400 / 2002 z 31.júla 2002, ktorému sa bežne označuje ako „Bloková výnimka“.

Toto nariadenie bolo v máji 2010 novelizované Nariadením Európskej Komisie č. 461/2010, s platnosťou do roku 2023.

V oficiálnej informačnej príručke EK o uplatňovaní tohto nariadenia sa na strane 44. uvádza:

Ak spotrebiteľ dá počas záručnej lehoty výrobcu opraviť svoje vozidlo alebo vykonať údržbu na ňom nezávislej opravovni,  záruka môže prepadnúť,  ak vykonaná práca je chybná.

Všeobecný záväzok dať počas tohto obdobia robiť údržbu alebo opravu auta len v schválenej sieti opravovní, by pripravilo spotrebiteľov o právo rozhodnúť sa dať urobiť údržbu alebo opravu svojho vozidla nezávislej opravovni a zabránil by, najmä v prípade „rozšírených záruk“, aby takéto opravovne mohli účinne súťažiť so schválenou sieťou opravovní“.
Celé znenie príručky…

 

Bloková výnimka je v platnosti od 1.11.2004 a dáva možnosť prevádzať nezávislým servisom značkový servis, údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe a to bez straty záruky, za podmienky  dodržania postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu a pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov,možnosť prístupu k technickým informáciám, dielenským príručkám a to aj o nových automobiloch, možnosť prístupu k originálnym náhradným dielom, originálnej diagnostike a školeniam a to nediskriminačne, včas a použiteľným spôsobom na rovnakej úrovni ako autorizovaným servisom, možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielov.

 

Úprava pravidiel Blokovej výnimky platná od 1. júna 2010

Európska komisia zmenila pravidlá blokovej výnimky pre automobilový sektor. Na rozdiel od minulosti sú automobilky povinné uznať reklamácie aj vtedy, ak vozidlo absolvovalo opravu v neautorizovanom servise. Platnosť nových pravidiel sa končí v roku 2023.

Tieto podmienky autoservis  VR GROUP s.r.o. spĺňa v plnej miere. Na všetky náhradné diely a časti, ktoré boli predmetom servisného zásahu preberá záruku spoločnosť  VR GROUP s.r.o., resp. výrobca schváleného náhradného dielu.