+421 904 933 553
+421 948 846 555

 

Pravidelná údržba vozidla – čo si vieme skontrolovať sami a na čo potrebujeme už autoservis?

 

autoservis-blog-300x200Napriek neustálej snahe výrobcov o zdokonaľovanie vozidla a predlžovania servisných intervalov, naše tátoše stále potrebujú minimálnu, ale pravidelnú údržbu. Vozidlo, ktoré je udržiavané je nielen pútavejšie, krajšie na pohľad, ale hlavne technicky spoľahlivejšie. Nespornou výhodou je aj to, že sa takýto automobil predá rýchlejšie a za vyššiu cenu.

Tak ako postupuje rozvoj automobilovej techniky, sa stávajú pravidelné servisné úkony zložitejšími a je ich dobré prenechať autoservisom, tak napriek tomu, každý priemerný motorista zvládne sa starať o tú najzákladnejšiu údržbu svojho auta ja sám.

 

Prevádzkové kvapaliny a ich doplňovanie.

Pravidelná kontrola a doplňovanie prevádzkových kvapalín patrí medzi najzákladnejšie činnosti pri bežnej údržbe automobilu.

 

Doplňovanie paliva do vozidla

Benzínové motory majú pri tankovaní jednoduchší výber  paliva, ako naftové motory. Pri starších motoroch je potrebné si dať pozor pri doplňovaní kvalitných aditív, ktoré nahradzujú podiel olova potrebného na mazanie pohyblivých častí motora, ktoré prichádzajú do styku s palivom. Je vhodné pre zimou pridať do nádrže pri tankovaní benzínu niektorý z prípravkov odstraňujúcich usadenú vodu v palivovom systéme, pretože voda môže počas zimných mesiacoch, pri poklese teplôt  zamrznúť.

 

Iný prípad sú naftové motory, ktoré vyžadujú pre ich optimálny chod tzv. letnú a zimnú naftu. Pokiaľ zákazníci chodia tankovať len na čerpacie stanice, tak starostlivosť s naftou dopadá. O včasnú distribúciu sezónneho paliva sa starajú čerpacie stanice. Ak máte doma plné kanistre nafty, tak sa treba vyvarovať tankovania letnej nafty v zimnom období. Letná nafta zvyšuje výkon automobilu, ale v mrazoch rýchlejšie zmrzne.

Netreba ani zabudnúť na kontrolu palivového filtra. V prípade, že ste si kúpili nedávno ojazdené auto, nikdy nie je možné s istotou potvrdiť, aké palivo sa do vozidla tankovalo, je dobré skontrolovať palivový filter, či náhodou nie je upchatý, ináč hrozia nepravidelné dodávky paliva do motora, čo má za následok zlý chod motora, jeho zadrhávanie a pod. Ak nie je palivový filter na dostupnom mieste, je lepšie kontrolu a výmenu prenechať autoservisu.

 

Kontrola akumulátora

Pri bezúdržbových akumulátoroch stačí raz za čas skontrolovať napätie. Pri klasických akumulátoroch je dobré ich pravidelne, aspoň 1x ročne skontrolovať, poprípade doliať destilovanú vodu a nechať ich dobiť. Kontrolu je najlepšie urobiť pred zimou, pretože v zime sú podmienky na výkon batérie vyššie. Dobré je skontrolovať aj obidva póly akumulátora, majú byť čisté. Oxidácia pólov zabraňuje prechodu potrebného prúdu, v niektorých prípadoch môže vyradiť niektoré elektrické okruhy v aute.

 

Kontrola klínového a plochého remeňa

Klínový a plochý remeň vo vozidle slúžia na pohon dôležitých zariadení v motore, preto je dôležité vizuálne ich skontrolovať, samozrejme pokiaľ je to možné. Dnešné motory sú vo väčšine prípadov kompletne „zakapotované“ a nie je ich jednoucho vidieť. Pokiaľ ich však nie je vidieť, je lepšie zveriť kontrolu autoservisu.

 

Kontrola a výmena filtrov

Výmena filtrov patrí medzi základnú údržbu každého vozidla, túto údržbu zabezpečujú autoservisy v rámci základnej údržby automobilu. V dnešnej dobe už tie lepšie autoservisy sa v rámci starostlivosti o zákazníka snažia vychádzať v ústrety a upozorňujú svojich zákazníkov na servisné intervaly. Výmena olejového filtra sa vykonáva automaticky pri výmene motorového oleja. Výmenu palivového filtra je lepšie radšej prenechať autoservisom. Pomerne jednoduchý úkon je výmena vzduchového, a peľového filtra, samozrejme je to závislé od typu automobilu. Vzduchový filter sa po čase postupne zanáša  a spôsobuje veľké straty v sacom potrubí, čo znamená, že motor na svoj výkon potrebuje viac paliva. Ak sa vozidlo pohybuje v prašnom prostredí, tak sa interval jeho výmeny výrazne skracuje.

 

Kontrola a výmena chladiacej kvapaliny

Chladiacu zmes v vo vozidle tvorí zmes destilovanej vody a nemrznúcej kvapaliny, ktorá udržiava kvapalinu v tekutom stave a musí odolávať výrazným teplotným rozdielom a v zime aj veľkým mrazom. Jej údržba je stále podceňovaná, vodiči si myslia, že ju stačí len občas doliať, prípadne v zime naliať viac nemrznúcej kvapaliny. Chladiac kvapalina má tiež svoju životnosť, treba ju pravidelne kontrolovať a vymeniť. Pokiaľ  nie je istota ako sa staral o automobil predchádzajúci majiteľ, je dobré celý systém vypustiť a naliať novú zmes. Pred zimou je to základná povinnosť majiteľov skontrolovať stav chladiacej kvapaliny, lebo nie je nič horšie ako zmrznutá voda v chladiči  a následne prehriaty motor. Množstvo chladiacej kvapaliny sa kontroluje podľa výšky hladiny v expanznej nádržke motorovom priestore. Pred otvoreným expanznej nádržky sa uistite, že motor nie je horúci, pretože hrozí obarenie po jej otvorení, Pokiaľ je potrebné dolievať kvapalinu do nádržky, treba to urobiť pri studenom motore, lebo ináč hrozí prasknutie, alebo skrútenie bloku motora.

 

Kontrola a výmena brzdovej kvapaliny

V súčasnosti už väčšina vozidiel má diagnostiku automatickej kontroly hladiny brzdovej kvapaliny, no najmä v starších autách, už elektronika nefunguje tak ako by mala, čo môže mať za následok chybné hlásenia. Postupom času brzdová kvapalina absorbuje vlhkosť z brzdového systému, čím postupne klesá jej bod varu. Pri častom aktívnom brzdení, dochádza k prehriatiu brzdovej kvapaliny a následkom toho je, že vozidlo prestane brzdiť. Výmenu brzdovej kvapaliny je lepšie zveriť do rúk autoservisu, jej interval výmeny podľa výrobcov by mal byť minimálne 1 krát za dva roky.

Viac podrobnejších informácií nájdete na stránke www.bratislava-autoservis.sk.

Comments are closed.